Przetwarzanie odpadów

OdpadyPrzetwarzanie odpadów to proces, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów poprzez ich recykling, odzysk energii lub inne metody. Jest to kluczowy element zrównoważonego rozwoju, który pozwala na ochronę środowiska naturalnego i zasobów naturalnych. Przetwarzanie odpadów obejmuje różne techniki, takie jak sortowanie, segregacja, recykling, kompostowanie, odzysk, spalanie i inne. Wszystkie te metody mają na celu zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Przetwarzanie odpadów jest nie tylko odpowiedzialnością sektora przemysłowego, ale także każdego z nas. Poprzez odpowiednie zarządzanie odpadami, możemy przyczynić się do ochrony naszej planety.

 

Jakie odpady przetwarzamy?

Oferujemy przetwarzanie odpadów komunalnych i przemysłowych. Wszystkie te odpady są przetwarzane w naszej instalacji na paliwa alternatywne RDF. Dzięki temu odpady, które normalnie trafiałyby na składowisko, są wykorzystywane jako źródło energii.


Z kim współpracujemy?

Współpracujemy z różnymi podmiotami, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Naszymi partnerami są między innymi, Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmy przemysłowe i inne. Produkujemy Paliwo Alternatywne dla największych cementowni w Polsce, takich jak:

  • Górażdże Cement S.A.
  • Lafarge Cement
  • Cement Ożarów
  • CEMEX Polska;

 

Procedura współpracy – odbiór, rozliczenia

Nasza procedura współpracy jest prosta i przejrzysta. Odpady są odbierane od naszych partnerów, a następnie są przetwarzane w naszej instalacji. W wyniku przetworzenia odpadów komunalnych i przemysłowych powstaje Paliwo Alternatywne RDF, które jest następnie dostarczane do naszych partnerów. Rozliczenia są dokonywane na podstawie ilości dostarczonych odpadów i ilości wyprodukowanych paliw alternatywnych. Wszystko jest dokładnie dokumentowane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dlaczego warto przetwarzać odpady?

  • Przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, co przyczynia się do ochrony środowiska.
  • Przetwarzanie odpadów pozwala na odzysk cennych surowców, które mogą być ponownie wykorzystane.
  • Przetwarzanie odpadów pozwala na produkcję paliw alternatywnych, które są źródłem odnawialnej energii.
  • Przetwarzanie odpadów tworzy miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju gospodarczego.
  • Przetwarzanie odpadów jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które mają na celu ochronę naszej planety dla przyszłych pokoleń.