Paliwa alternatywne RDF

TankowaniePaliwa alternatywne RDF (Refuse Derived Fuel) to paliwa produkowane z odpadów, które zostały odpowiednio wyselekcjonowane i przetworzone. Proces ten polega na mechanicznym rozdrobnieniu odpadów do odpowiedniej frakcji (granulacji), co pozwala na uzyskanie paliwa o wysokiej wartości energetycznej. RDF jest Paliwem Alternatywnym, które zyskuje na popularności ze względu na swoje korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Jest to produkt, który może być wykorzystany w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle cementowym i energetycznym.

 

Rodzaje paliw alternatywnych RDF

Partners Sp. z o.o. SK produkuje kilka rodzajów paliw alternatywnych RDF, które różnią się między sobą składem morfologicznym oraz parametrami. Do najpopularniejszych należą:

  • paliwo palnikowe,
  • paliwo kalcenatorowe,
  •  paliwo z wysoką zawartością biomasy.

 

Paliwa alternatywne są wykorzystywane głównie w procesach spalania i współspalania. Nasze paliwo w 98% produkowane jest z odpadów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Oznacza to, iż produkowane przez Parnters Sp. z o.o. SK Paliwo Alternatywne jest zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju i wymaganiami dyrektywy RED II, a co za tym idzie, zaliczane jest do odnawialnych źródeł energii. Produkcja i wykorzystanie Paliw Alternatywnych przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Odpady, z jakich robimy paliwa RDF

Paliwa alternatywne RDF wytwarzane są z różnego rodzaju odpadów, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Do produkcji paliw RDF wykorzystywane są odpady, które nie nadają się do recyklingu, a ich składowanie na wysypiskach jest nieekonomiczne i szkodliwe dla środowiska. Wśród półproduktów, z których wyrabiane są paliwa RDF, można wymienić odpady z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury, z drewna, a także z gumy i tekstyliów. Ważne jest, aby odpady te były odpowiednio wyselekcjonowane i przetworzone, co pozwala na uzyskanie paliwa o wysokiej wartości energetycznej.


 
Kto może skorzystać z paliw alternatywnych RDF

Paliwa alternatywne RDF mogą być wykorzystywane przez różne gałęzie przemysłu. Są one szczególnie popularne w przemyśle cementowym, gdzie są wykorzystywane jako paliwo zastępcze w procesach spalania. Mogą być również używane w przemyśle energetycznym, gdzie są stosowane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Paliwa RDF są również atrakcyjne dla firm zajmujących się gospodarką odpadami, które mogą wykorzystać je do produkcji energii w procesach termicznego przekształcania odpadów.


 
Korzyści ze stosowania paliw RDF

Stosowanie paliw RDF przynosi wiele korzyści. Jest to sposób na efektywne zagospodarowanie odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach, co przyczynia się do ochrony środowiska. Paliwa Alternatywne mają wysoką wartość energetyczną, co oznacza, że są efektywnym źródłem energii. Stosowanie paliw RDF pozwala również na redukcję emisji gazów cieplarnianych, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Są ekonomiczne – ich produkcja i wykorzystanie są często tańsze niż tradycyjne metody produkcji energii.
 
Korzyści, jakie wynikają z zastosowania paliw alternatywnych to w głównej mierze ochrona środowiska oraz ograniczenie zużycia paliw naturalnych.