Co zalicza się do paliw alternatywnych?

Paliwa alternatywne RDF (Refuse Derived Fuel) to materiały pochodzące z przetwarzania odpadów, które są wykorzystywane jako źródło energii. RDF powstaje w wyniku segregacji i przetwarzania odpadów komunalnych oraz przemysłowych, które nie mogą być poddane recyklingowi. Dzięki temu, RDF staje się cennym zasobem energetycznym, znajdującym zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Warto zrozumieć, co dokładnie wchodzi w skład paliw RDF, aby lepiej docenić ich potencjał i możliwości. Produkcją paliw alternatywnych zajmuje się firma Partners. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Odpady komunalne i przemysłowe

Jednym z głównych składników paliw RDF są odpady komunalne, które pochodzą z gospodarstw domowych. Do tej kategorii zaliczają się różnorodne materiały, takie jak papier, tektura, tworzywa sztuczne oraz tekstylia. Odpady te są starannie segregowane i przetwarzane, aby usunąć z nich substancje niebezpieczne i nadać im formę paliwa. Drugim istotnym źródłem są odpady przemysłowe, które powstają w procesach produkcyjnych. Odpady te obejmują resztki materiałów budowlanych, opakowania oraz inne produkty uboczne, które nie mogą być wykorzystane ponownie w produkcji. Zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe, po odpowiednim przetworzeniu, stają się wartościowym źródłem energii, które może być spalane w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej.

Tworzywa sztuczne i materiały włókiennicze

Tworzywa sztuczne stanowią istotny komponent paliw RDF ze względu na ich wysoką wartość energetyczną. Plastikowe odpady, takie jak butelki, opakowania i folia, są rozdrabniane i przetwarzane na paliwo, które może być spalane w specjalnych piecach przemysłowych. Materiały włókiennicze, takie jak stare ubrania, dywany i tkaniny, również znajdują zastosowanie w produkcji RDF. Po odpowiednim przetworzeniu stają się one cennym źródłem energii cieplnej, które można wykorzystać w różnych sektorach przemysłu. Przetwarzanie tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych na paliwa RDF przyczynia się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska oraz zwiększa efektywność energetyczną poprzez wykorzystanie zasobów, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane.

Papier, tektura i drewno

Papier i tektura są powszechnie wykorzystywane w produkcji RDF ze względu na ich szeroką dostępność i wysoką wartość opałową. Odpady papierowe, takie jak stare gazety, czasopisma, opakowania kartonowe i inne produkty papiernicze, są przetwarzane na paliwa, które można spalać w piecach przemysłowych. Drewno, zarówno w postaci odpadów budowlanych, jak i resztek z produkcji mebli, również stanowi istotny składnik RDF. Przetworzone odpady drewniane mogą być efektywnie wykorzystywane jako paliwo, które dostarcza dużej ilości energii cieplnej.