Cementownie do których dostarczamy Paliwo z biomasy


Niezmiennie od wielu lat Partners – paliwa alternatywne jest stałym dostawcą paliw zastępczych dla największych cementowni w Polsce. Na nadchodzący rok ponownie
podpisaliśmy umowy z:

  • Ożarów Cement S.A.;
  • Cemex Polska Sp. z o.o.;
  • Górażdże Cement S.A.