Log in

Paliwa Alternatywne

Wtórnie zagospodarowujemy odpady, które w innym przypadku trafiły by na składowiska odpadów.

Sprawdź jak?

Wymagane Pozwolenia

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia na działalność w tym zakresie i przejmujemy prawną odpowiedzialność za powierzone odpady.

czytaj więcej

ODBIÓR ODPADÓW

Firma Partners specjalizuje się w przetwarzaniu i odbiorze odpadów przemysłowych, skupiamy się na firmach przemysłowych i oferujemy im kompleksową ofertę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

czytaj więcej
PARTNERS paliwa alternatywne
(+48) 698 423 994

Log in or Sign up