Log in
PALIWA ALTERNATYWNE

PALIWA ALTERNATYWNE

Paliwa alternatywne to paliwa otrzymane w procesie odzysku odpadów jest to odpowiednio wyselekcjonowana i przetworzona frakcja palna odpadów przemysłowych która posiada wysoką wartość energetyczną. Dzięki wykorzystaniu tej technologii Partners jest w stanie wtórnie zagospodarować odpady, które w innym przypadku trafiły by na składowiska odpadów. Powstające w wyniku przetwarzania odpadów paliwo alternatywne jest wykorzystywane w instalacjach przemysłowych w szczególności w cementowniach gdzie jest wtórnie wykorzystywane w procesach odzysku energii. Korzyści jakie wynikają z zastosowania paliw alternatywnych to w głównej mierze ochrona środowiska oraz ograniczenie zużycia paliw naturalnych.    

Odpady przeznaczone na paliwa alternatywne:  

  • tworzywa sztuczne.  
  • tekstylia.  
  • odpady drewna.  
  • suplementy diety.  
  • farby i rozpuszczalniki.  
  • odpady gumy.  
  • opakowania.  
  • odpady wielkogabarytowe

    PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE PALIWA ZASTEPCZEGO

PARTNERS paliwa alternatywne
(+48) 698 423 994

Log in or Sign up